Att anlägga en gräsmatta

Gräset hamnar ofta lite i skymundan när man talar om trädgårdar idag. Men de flesta vill ha en fin gräsmatta i sin trädgård. Hur går man då till väga för att resultatet ska bli så bra som möjligt?

Gräs kan sås, eller köpas på rulle. Oavsett vilken typ man väljer så är underarbetet detsamma. De bästa gräsmattorna vilar på ett lager av matjord, som i sin tur ligger på ett lager av mineraljord som kan ta upp mycket vatten. Ska man kvantifiera vad detta innebär så är det att vatten inte ska bli stående på jorden mer än ett dygn efter att det regnat. I annat fall måste man luckra upp jorden, ned till 30 eller 40 centimeters djup. Detta bör göras när jorden är torr. Ta också bort stenar, rötter och klumpar i jorden.

Det är också bra om underlaget lutar en aning. Detta för att vattnet lättare ska rinna undan, och av denna anledning bör lutningen vara bort från huset. Två eller tre procents lutning är bra. På underlaget av mineraljord läggs sedan en decimeter matjord, som gödslas med ½ till 1 kg kväve per 100 m2. Välta jorden, med galler- eller ringvält, för att förhindra sättningar.

Gräs på rulle

Det enklaste sättet att anlägga en gräsmatta, för den som är ny på området, är att välja gräs på rulle. Gräset etablerar sig snabbt, och det förhindrar erosion på slänter. Nackdelen är att gräs på rulle är mer än sex gånger dyrare än gräsfrön, och att utbudet av olika varianter är begränsat.

Gräs på rulle är också en färskvara, som ska rullas ut samma dag som det levereras. Därför måste man som köpare vara ute i god tid, och stämma av med leverantören minst två gånger.

Gräsfrö

När man sår gräs använder man oftast blandningar som innehåller olika arter av gräs, för att få en gräsmatta med de önskvärda egenskaperna. För att fördela fröna över ytan använder man en spridare, som också används för att fördela kalk och gödning.

Gräsfrön måste vattnas ofta i början, helst varje dag. Gräsmattan bör inte beträdas förrän gräset nått en längd på minst sex centimeter, vilket tar minst en månad.