Växter som luftrenare

Vår hälsa är beroende av luften vi andas. Ändå har vi, i regel, dålig koll på luftkvalitén i vår omgivning. Hur kan man förbättra inomhusluften, och samtidigt göra sitt hem mer trivsamt? Här är några tips för växtälskare som vill ha ett renare hem.

Just nu är det populärt att skapa gröna platser i stadsrummet. I många metropoler kan man se olika former av utrymmessmart vertikalodling – gröna väggar, träd som spretar ut från skyskrapor och små gömda trädgårdar. Vad beror det på? De flesta moderna storstäderna har problem med luftkvalitén. Det är priset för den ständiga produktionen, pulsen och de biltäta gatorna.

På samma sätt borde du se över luften i ditt hem. Även om där inte finns några avgaser eller industriutsläpp är luften ofta full av osynliga föroreningar och partiklar, som på sikt kan orsaka en rad hälsoproblem. Bättre luft med luftrenare – det säger egentligen sig själv, eller hur? Och att köpa en luftrenare för att få bukt med problemet kan vara en bra idé. Men naturen har också egna luftrenare. Här är tre exempel på växter som gör luften i ditt hem hälsosammare:

  • Fredskalla. En kraftfull luftrenare som minskar ämnen bensen, formaldehyd, trikloretylen, xylen och toluen, aceton och ammoniak. Fredskallan är dock giftig för husdjur, och kan i vissa fall orsaka allergiska reaktioner.
  • Guldpalm. En populär inomhusväxt som rensar både rensar luften, samtidigt som den gör den frisk och fuktigt.
  • Paradisträd. En perfekt växt att ha i sovrummet. Paradisträd suger upp stora mängder koldioxid och syresätter luften nattetid.

Dålig inomhusluft – en folkhälsofara

Bristande luftkvalitet kan få allvarliga konsekvenser på hälsan. Kortsiktigt kan syrefattig luft vara en energitjuv som leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Men långsiktigt kan man även få problem med bland annat astma och luftvägsinfektioner. Och i Skaraborg har man gjort kopplingen mellan dålig inomhusluft och barns sjukfrånvaro.

Om du har dålig luft i ditt hem kan du åtminstone finna tröst i att du inte är ensam om problemet. Hela 78 procent av Sveriges småhus klarar inte Folkhälsomyndighetens riktvärden för inomhusluft. En siffra som är oroväckande, och som du ska försäkra dig om att du inte bidrar till.