Rengör din pool på bästa sätt

Har du en pool, kan du se fram emot många och sköna dopp under flera år och den kommer fungera som en härlig oas för varma sommardagar. Vattnet i poolen behöver mycket omvårdnad och det bör göras regelbundet för att poolen ska må bra, men framför allt ha möjligheten att uppfylla hygienkraven för pooler. Både badandet och vattnet bör inte innebära någon hälsorisk.

För att du ska ha en härlig pool att bada i behöver vattnet vara klart. Därför behöver du förhindra tillväxten av mikroorganismerna i poolvattnet. Genom att ha ett reningsverk och tillsätta lämpliga kemikalier som klor eller liknande, kommer mikroorganismerna inte att överleva.

Vilka kemikalier ska du använda?

Det du behöver göra innan du tillsätter kemikalier är att göra ett test på vattnet. Vilken typ av kemikalier som din pool kan behöva hänger ihop med den omgivande miljön, hur ofta du och din familj badar och poolens storlek. Du kan köpa hem testprodukter så att du får en indikation på hur poolens vattenkvalitet är. Det är minst lika viktigt att inte ha för mycket kemikalier eftersom det också påverkar hälsan. Har du UV-rengöring till vattnet, tar den död på bakterie på ett effektivt sätt. Detta samtidigt som du minskar behovet att tillsätta rengöringsmedel.

Effektivt rengöringssystem

Oavsett hur mycket eller lite rengöringsmedel som används, behövs ett effektivt rengöringssystem till poolen. Du använder ett sandfilter för att ta bort grövre partiklar. Pooler bör vara försedda med sandfilter för att garantera att vattenstandarden är god. Detta filter tar bort oönskade partiklar från poolvattnet på ett mekaniskt sätt, vilket innebär att du behöver även sköta om sandfiltret. Sanden hålls ren via backspolingar som sker med jämna mellanrum. Vissa rengöringssystem kan ha ett patronfilter, som är lika effektivt som ett sandfilter. Patronfiltret rengör du med vatten och tvättmedel och detta för du minst varannan månad, men gärna oftare.

Så gör du för att rengöra poolen

Du behöver tvätta rent poolbottnen och poolkanterna från smuts och avlagringar. Använd en bottensugare som tar bort partiklar som har fallit ner på bottnen. Det som sugs upp hamnar i en påse, precis som en dammsugare, men kan också ledas till rengöringssystemet för poolen. Du kan antingen ha en bottensugare som sköts för hand, men det finns också partikelsugare som är automatiska och sköter allt jobb själv. I övrigt använder du håv för att fånga sådant som ligger på vattenytan och flyter.