Håll skadedjuren borta

Den stora skräcken för många som har en trädgård är olika typer av djur: hjortar, bladlöss och andra invånare i naturens rike med en smak för trädgårdsväxter. Det finns dock sätt att hålla dem borta.

Hjortar och rådjur är ett stort problem för många trädgårdsägare, och de kan ställa till med stor skada, inte minst om de kommer åt att äta upp plantor som inte hunnit växa sig stora. De kan t.ex. gå hårt åt nyplanterade fruktträd. Fysiska hinder som galler och gnagskydd är det bästa sättet att se till att växterna inte blir uppätna. Det finns också andra sätt, som inte syns lika mycket.Bladlöss

Det går att avskräcka hjortar med lukt. Det finns flera dofter som hjortar och rådjur inte gillar. En sådan doft är den av otvättad fårull. Därför kan man hänga upp helt obehandlat ull kring de växter man vill skydda. Man kan också blanda blodmjöl med vatten och ammoniak, doppa oasisblock i blandningen och spetsa på pinnar som man sätter ned i marken runt de växter man vill skydda.

Har man gamla CD-skivor hemma kan man hänga upp dem i träden. De reflekterar ljus och skrämmer bort djuren. Tänk dock på att inte hänga skivorna så att de kan blända bilförare, om det finns en väg i närheten av huset.

Bladlöss

Det finns också skadedjur som är så små att de inte låter sig stoppas av galler, och inte heller avskräcks av ljus eller lukter. Då får man ta till andra medel.

Det bästa medlet mot bladlöss och många andra typer av skadeinsekter är såpvatten. Blanda helt enkelt 1 dl såpa med 5 liter vatten, och spreja på insekterna. Det här kan inte göras i förebyggande syfte, utan man måste vänta tills man ser bladlöss eller andra skadeinsekter. Då är det å andra sidan mycket effektivt. En annan stor fördel är att detta ”bekämpningsmedel” är helt miljövänligt.