trädgård

Ordna belysning i trädgården

Under höst och vinter är det många som sätter upp belysning i trädgården och kanske är det också något du vill göra? Det behöver inte vara så svårt, så länge du har koll på elsäkerheten.

trädgårdVarje år förekommer olyckor i samband med att människor arbetar med utebelysning. Det handlar om personer som ramlar ner från stegar och om människor som får elektriska stötar i samband med arbete med belysningen. En sak som du alltid bör tänka på är elsäkerheten. Med en bra jordkabel för inomhus- och utomhusläggning kan du minska risken för att du eller någon annan skadas av elen. Du måste dessutom fundera över hur du drar dina elkablar. Att bara lägga kabeln på marken rekommenderas inte, varken sett till fallrisken eller till elsäkerheten. Alla kopplingar måste dessutom vara godkända att använda utomhus och de bör också skyddas mot fukt.

Göra kabeldragningar utomhus

Vem som helst får inte göra kabeldragningar utomhus utan det krävs viss utbildning för det. Att lägga en förlängningskabel får du göra, och du får också sätta i en stickkontakt men du får inte göra en ny fast installation om du inte är elektriker med behörighet för utomhusinstallationer. Hos Elsäkerhetsverket kan du läsa mer om vad du får göra och inte.

Olika sorters belysningar

Om du inte har några eluttag utomhus och inte kan dra en kabel ut är ett annat alternativ batteridriven belysning av olika slag. Den drivs av vanliga batterier och du behöver inte fundera över elen. Oavsett om du väljer en eldriven utomhusbelysning eller inte finns de i flera olika modeller. Det finns till exempel istappar som blir fina i träd, laserbelysning, ljusnät som läggs över buskar, flaggstångsbelysningar och dekorativa figurer i olika storlekar. Det spelar ingen roll om du har en stor eller liten trädgård, du kan få den fint upplyst året runt.